Dcondom.com ขอปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว โปรดแวะมาเยี่ยมอีกครั้งภายหลัง
ระบบจะปิดตั้งแต่ 2016-08-29 เวลา 19.00น เพื่อซ่อมบำรุง
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6-12 ชม.